Làm thế nào để bắt đầu mining Ethereum

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví với blockchain hoàn chỉnh: Ethereum chính thức hoặc Parity, ử dụng ví trực tuyến MyEtherWallet hoặc tạo một địa chỉ tại trao đổi tiền điện tử, ví dụ: Binance hoặc Gate.io.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Đối với Nvidia và AMD GPU , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PhoenixMiner hoặc là Công cụ khai thác GPU Ethereum kép của Claymore .
Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_ADDRESSmà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0x00192Fb10dF37c9FB26829eb2CC623cd1BF599E8
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác PhoenixMiner:

setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
PhoenixMiner.exe -coin eth -pool eth.2miners.com:2020 -rvram 1 -wal YOUR_ADDRESS.RIG_ID -proto 2
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Claymore's Dual Ethereum GPU Miner:

setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe -epool eth.2miners.com:2020 -eres 0 -eworker RIG_ID -ewal YOUR_ADDRESS -epsw x
pause

Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho Antminer E3, Innosilicon A10 ETH Master:

URL: stratum+tcp://eth.2miners.com:2020
Worker: YOUR_ADDRESS.ASIC_ID
Password: x

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ:0x00192Fb10dF37c9FB26829eb2CC623cd1BF599E8
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi ASIC_ID - chỉ định tên của ASIC khi bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài ASIC_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: ASIC-1

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners ETH
Type: Dagger-Hashimoto (Ethash)
Pool Host: eth.2miners.com:2020
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners ETH
Algorithm: DaggerHashimoto
Stratum hostname or IP: eth.2miners.com
Port: 2020
Username: YOUR_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vực Share Diff Máy chủ Status

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ